Mijn ode aan de Goddelijke Moeder

De kosmische Moeder

De Kosmos, De Bron of het Allesomvattende wilde zichzelf ervaren in vele vormen en mogelijkheden. Met de oerknal door het uitspreken van de woorden “AUM” wierp de Bron als het ware vele delen van Zichzelf uit de éénheid.

Deze Kosmische manifestatie is de “Moeder”, de materie, de stof in alles en iedereen. Zij is in alles en iedereen doordrongen:

- de mineralen, de planten, de dieren en de mensen

- de Meesters en de hogere Hiërarchie

- onze Planeet Aarde maar ook de andere planeten binnen ons zonnestelsel

- ons zonnestel en de miljarden andere zonnestelsels

- ons Universum en de vele anderen

Iedere creatie van de Moeder is een deeltje van het bewustzijn van het Goddelijke, is een godsvonk. In de fase van de oerknal waren wij ons bewust van de éénheid met God en vertegenwoordigden wij een specifieke kwaliteit van de Bron. Zo heeft ieder van ons een unieke “Goddelijke” kernkwaliteit en dat is jouw persoonlijke verbinding met de Bron en het éénheidsbewustzijn.

Direct na de afscheiding van de Bron, begonnen we met het ontdekken en spelen van de diversiteit van het Zijn waardoor we steeds dieper in afgescheidenheid kwamen. De weg van de verdichting was begonnen met als gevolg de versluiering van het éénheidsbewustzijn.

Maar wees getroost, het is de Moeder die ons naar de weg van éénheid en versmelting met het Goddelijke terug leidt. Het is de Moeder die ons telkens weer tijdens elke reïncarnatie het nieuwe voortuig verschaft waarmee wij ervaringen kunnen opdoen, ons bewustzijn kunnen verruimen en tot het besef kunnen komen dat wij één zijn met Goddelijke, met de Bron. Dat besef en die versmelting is het moment van Verlichting.

Verlichting kan niet gebeuren zonder de Moeder. Het verhogen van ons bewustzijn hoort zich te manifesteren in de stof, in het dagelijks leven. Enkel zo kunnen wij als mensheid vooruit. Enkel zo kan onze planeet, Moeder Aarde, in Haar bewustzijn vooruit want wij zijn als mensen met het bewustzijn van de planeet Aarde verbonden. Dat geldt ook zo voor ons zonnestel en universum.

De grootsheid van de Moeder is niet uit te drukken. Het overstijgt ons bewustzijn. Maar we kunnen wel onze dankbaarheid uiten en Haar respecteren tot in het diepste van ons hart.

De Goddelijke Moeder heeft verschillende gedaanten aangenomen gedurende de tijd:

- In het christendom spreken we van Moeder Maria, Maria Magdalena, maar ook de vele Heilige vrouwen zoals Moeder Teresa, de Heilige Bernadette …

- In het Hindoeïsme wordt zij de Shakti kracht genoemd of de Devi (Godin)

- We spreken van Isis in het oude Egypte…

We moeten de Moeder echter eren in onszelf, in onze samenleving, onze planeet, ons zonnestel en universum.

De moeder in onszelf

De Moeder zorgt voor ons zoals elke moeder voor haar kind zorgt; met onvoorwaardelijke liefde, met geborgenheid, aanmoedigend, troostend en met veel geduld. Als kind is onze eigen moeder onze 1ste eerste goeroe, onze 1ste meester. Wij leren al via haar als we nog in haar buik zitten. Maar ook daarna helpt zij ons met de 1ste stappen in ons leven.

Het ontwikkelen van je persoonlijkheid als individu vereist een onderdompeling in de ervaring van dualiteit en het je afgescheiden voelen van het grote geheel. De splitsing in je relatie met de Bron vindt plaats door middel van je proces van zelfveroordeling. Je zelfveroordeling veroorzaakt een breuk in de beleving van je verbinding met God. De natuurlijke stroom van éénheid en liefde die vanuit je eigen Goddelijke Bron doorgaans tot je doordringt en waar je zelf ook deel vanuit maakt is dan voor jou niet meer voelbaar. Jij dient op eigen benen in de materiële dimensie te gaan staan en je individualiteit te verkennen. Op die manier zet jij je eigen Goddelijkheid als mens neer in de wereld. Als individueel wezen herontdek jij je zijn van God in de materie en vervul jij je missie waarvoor je geïncarneerd bent.

In elke fase van ons leven zal de Goddelijke Moederkracht altijd bij ons aanwezig zijn en ons verder begeleiden op onze weg in vele verschillende vormen en op verschillende manieren. Het is belangrijk voor zowel man als vrouw om de Moeder kracht in zichzelf te herkennen en te eren en het pad van de terugweg te bewandelen.

De Moeder in onze samenleving

Sinds verschillende eeuwen leven we in een wereld waarin de mannelijke energie overheerst. De wereld heeft nu meer dan ooit nood aan vrouwelijke energie. In de 1ste fase ligt de focus vooral op de “herkenning en het respecteren” van de vrouwelijke energie. Daarin staan we nu. In de 2de fase zal de vrouwelijk en de mannelijk energie in éénheid kunnen samenwerken zoals yin/yang en zal zowel ieder individu als onze gehele samenleving daarvan beter worden.

Gelukkig zien we de laatste jaren heel wat positieve veranderingen, maar we zijn er nog lang niet.

In de huidige tijd lijkt het alsof de vrouw een gelijkwaardige positie ten opzichte van de man heeft gekregen. Toch is het nog niet het geval. Hoewel de vrouw in de westerse wereld veel ruimte heeft veroverd, zijn de waarden en normen die deze wereld beheersen nog steeds voornamelijk mannelijk.

Onderlinge concurrentie en hebzucht winnen het van samenwerking voor het algemeen belang, verbroedering en verzustering. De westerse wereld is in strijd met mannelijk gedomineerde terreurorganisaties in samenwerking met bepaalde landen die daarmee resoneren. In deze strijd staan waarden en normen centraal. Enerzijds de westerse wereld die de vrouw aanvaardt, hoewel dat zeker nog niet volledig en onvoorwaardelijk is, en anderzijds de terreurorganisaties en geassocieerde groepen landen die de vrouw in wezen verafschuwen en vrezen.

Ongeacht alle redenen die voor deze strijd genoemd kunnen worden, is de positie van de vrouw het centrale element waar deze strijd in wezen overgaat: De vrouw als symbool voor gelijkwaardigheid, samenwerking, intuïtie, seksualiteit, plezier, creativiteit, welvaart, liefde en het allerbelangrijkste, het contact met de eigen Goddelijkheid.

Het omarmen van het vrouwelijke is de weg naar het openen van het hart en het bewust ervaren van je God-Zijn. Toch hebben wij het beslissende element in deze strijd zelf in handen, namelijk de keuze om het gemeenschappelijk belang en het hart te laten prevaleren in onze politieke en sociale keuzes.

Tegelijkertijd staat de vrouw voor zelfliefde en zelfacceptatie, waardering en respect voor elkaar, overvloed voor iedereen, gezondheid en educatie, creativiteit en verbinding met een groter geheel. Als wij, in de westerse cultuur, het vrouwelijke volledig omarmen en in de wereld neerzetten, zal de strijd waarin we ons nu bevinden snel oplossen. Deze ontwikkeling zal een hoogwaardige beschaving scheppen die niet voor geweld vatbaar is. Dat zal nieuwe politieke wegen openen die de stroom van hartsenergie in de wereld zal herstellen en de huidige spanningen zal doen oplossen.

De Moeder Aarde

De Moeder Aarde voorziet alles voor iedereen op deze planeet. Zij schenkt ons gezonde voeding, zuiver water, de nodige rust en Haar onbeschrijflijke schoonheid. Als we gestrest zijn en in de natuur wandelen dan voelen wij ons op het einde van de wandeling lichter. Wij mogen Haar zeer dankbaar zijn want tijdens de wandeling geven wij onze stress aan aan Haar en zij transformeert deze. Wij geven haar onze negatieve energie, zij vangt die op en geeft ons positieve energie terug en dat allemaal kosteloos.

Wat een prachtig geschenk! Maar onderschat De Moeder niet. Net zoals zij prachtige bloemen kan voortbrengen, een succesvolle oogst en de prachtigste dieren, zo ook kan haar Kracht destructief zijn. Als wij als mensheid geen respect leren op te bouwen voor de Moeder en haar uitbuiten op basis van begeerte en persoonlijk gewin, zal de mensheid de gevolgen daarvan moeten dragen. Want uiteindelijk zal het de Moeder zijn die zal overleven en niet de mens.

Gelukkig zien we ook hier de laatste jaren heel wat positieve veranderingen maar ook hier hebben we nog een enorm pad van bewustzijn te gaan. We moeten begrijpen dat wij zeer diep verbonden zijn met het bewustzijn van onze planeet. Wij kunnen de planeet dan ook het beste dienen door ons eigen innerlijk proces van transformatie dat zal leiden tot meer harmonie met de natuur.

Avatars

Gelukkig staan we er niet alleen voor en krijgen we hulp oa. van vrouwelijke avatars zoals Amma en Moeder Meera. Zij zijn de levende incarnatie van de Goddelijke Moeder. Zij zijn naar de Aarde gekomen, niet om zelf te leren en verlichting te vinden, maar uit mededogen om anderen te helpen.Avatars zijn altijd één met het geheel, met God.

Een Avatar kan worden gezien als een facet van een diamant en tegelijkertijd de hele diamant die een speciale Energie naar de Aarde brengt. Avatars zijn een groot geschenk in deze wereld niet alleen omwille van hun onbaatzuchtig werk, maar ook omdat zij onze innerlijke transformatie, het pad van de terugkeer, de versmelting met het Goddelijke, kunnen versnellen.

Moeder Meera

Het werk van Moeder Meera is een werk van transformatie van wat onzuiver is naar zuiverheid. Zij doet het Allerhoogste Licht op Aarde neerdalen en opent mensen voor het vermogen en de luister van dit Licht opdat de mens opnieuw één zou worden met het Doel van zijn verblijf op deze planeet. Het betekent de transformatie van het menselijk leven in Goddelijk Leven. Moeder Meera brengt de Energie van Paramatman, het oneindige Licht dat de bron van alles is, van Zijn, van Kennis, Geluk en Vrede, .. voor iedere Ziel. Zij helpt ons méér open te komen voor ’t Licht van Vader-Moeder-God !

Moeder Amma

Ook wel de Knuffel-Moeder genoemd. Wat begon met het omhelzen van een enkeling toen Amma heel jong was, groeide binnen enkele decennia uit tot de duizenden mensen die vandaag de dag vanuit de hele wereld naar haar toestromen en bereid zijn uren te wachten om Amma persoonlijk te ontmoeten. In de afgelopen veertig jaar heeft zij meer dan drieëndertig miljoen mensen omhelsd. Veel van deze mensen voelen zich aangemoedigd om aan een persoonlijke transformatie te werken. Amma benadrukt een houding van onbaatzuchtige dienstbaarheid en liefde als alternatief voor een levenswijze die zich enkel op materiële vooruitgang richt. Door de jaren heen heeft zij ontelbaar veel mensen geadviseerd en geïnspireerd. Amma leeft haar boodschap van liefde, mededogen, acceptatie en nederigheid in haar totaliteit door zeven dagen per week het overgrote gedeelte van haar tijd beschikbaar te zijn voor het humanitaire en spirituele werk dat door haar inspiratie is ontstaan.

#GoddelijkeMoeder #avatar #DivineMother #MoederMeera #MoederAmma #MoederAarde #GoddelijkeMoeder

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon