Authentiek zijn

Wat betekent “authentiek” zijn? Voor mij betekent het dat je helemaal jezelf kan zijn en dit ook zo in de wereld kan uitdrukken. Als we het zo definiëren, lijkt het de evidentie zelf.

In de realiteit is spijtig genoeg het tegendeel de norm. De meesten mensen gedragen zich niet zoals hun authentieke wezen dat zou doen? Waarom niet? Heel simpel … wat zouden de buren niet denken, je familie, eigenlijk de hele maatschappij als je buiten de lijntjes zou kleuren?

En toch zijn onze grote voorbeelden vaak mensen die niet anders gedaan hebben, dan buiten de lijntjes kleuren. Kijken we maar naar enkele grote voorbeelden zoals Nelson Mandela, Moeder Theresa, John Lennon, Jezus Christus, Maria Magdalena, Albert Einstein … en heden ten dage Elon Musk, Richard Branson, Nassim Haramein, James Cameron, Jim Carrey, Prince EA, Mooji ... het maakt niet uit wie het is, er zijn zoveel meer voorbeelden en het zal voor éénieder anders zijn. Allemaal mensen die hun roeping, hun hart hebben gevolgd, maar wel buiten de lijnen hebben gelopen.

Wat maakt dat wij het zo moeilijk hebben een leven te leiden dat overeenstemt met hetgeen we in het diepste van ons hart wensen? De grootste spelbreker is angst; angst om veroordeeld te worden, te worden gezien als “anders”, om niet aanvaard en uitgesloten te worden, om te mislukken, om vrienden en familieleden te verliezen …

We worden immers opgevoed met heel wat conditinioneringen; je moet naar school, je moet goede punten halen, je moet verder studeren, je moet een goede job vinden, een goede partner, trouwen, kinderen hebben, carrière maken, sporten en liefst allemaal tegelijk. Niet moeilijk dat door de hoge druk van de samenleving en dit verwachtingspatroon heel wat mensen in een “burn-out” of “mid-life” crisis vallen. Lijkt me toch evident, niet?

De druk om ergens bij te passen, in een bepaald hokje geduwd te worden, ken ik maar al te goed. De spirituele gemeenschap heeft zijn grote bedenkingen want iemand die met een Chanel handtas en dan nog in het zwart gekleed naar een spiritueel event gaat, dat weet niet iedereen goed te verteren. Die kan toch niet echt spiritueel zijn. In de modewereld paste ik ook al niet; hoewel ik opgevoed ben met mode en totaal gefascineerd ben door de prachtige handgemaakte creaties en schoonheid is het een modebusiness wereld waar velen willen bijhoren maar slecht weinigen “echt authentiek” zijn. In de business IT wereld vind ik wel mijn weg maar vinden ze me toch ook een “risico”. Het is een zeer conservatieve wereld die op zoek is naar mensen met een zeer gelijkaardig patroon; wijkt jouw patroon daarvan af, dan zullen ze toch eens 2x nadenken … Kortom, iemand met een MBA diploma die in haar vrije tijd individuele readings & healings geeft .. dat klopt toch niet.

Neen, ik pas dus niet in een vakje en heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik heb echt alle moeite in de wereld gedaan om in een vakje te passen, maar hoe harder ik mijn best deed, hoe erger het werd. Dus heb ik dan maar aanvaard en besloten dat ik misschien meer naar mijn grote voorbeelden moet leven door gewoon te zijn wie ik in wezen ben en daar uitdrukking aan te geven of de mensen (familieleden, vrienden & kennissen, werkgever & collega’s … ) dat nu verstaan of niet. Er zullen waarschijnlijk enkelen zijn die afscheid of afstand zullen nemen, maar ik trek me op aan diegenen die zelf authentiek zijn en me een hart onder de riem zullen steken.

Ik heb een oprechte bewondering voor alle mensen, bekend of onbekend, die het lef hebben om risico's te nemen, die het lef hebben zich met existentiële levensvragen bezig te houden, die de moed hebben om zich buiten hun comfort-zone te begeven, zichzelf in vraag te stellen en stappen te zetten naar hun eigen waarheid.

Laten we gezamenlijk hopen dat steeds meer en meer mensen de moed zullen hebben om afstand te nemen van oude conditioneringspatronen en acties te ondernemen om meer zichzelf te durven zijn wat de anderen ook denken. Het zal leiden tot meer creativiteit, meer vrijheid en een gevoel van geluk & bevrediging.

Om namah shivaya, Ann

#authenticiteit #jeeigenpad #jeeigenwaarheid #conditioneringen

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon