Ascentie en Aquariustijdperk

We leven in een boeiende tijd, een tijd waarin we collectief, samen met Gaia, onze Moeder Aarde, beslist hebben om ons bewustzijn te verhogen van een 3D naar een 5D bewustzijn. Om dit mogelijk te maken is de ascentie of "the shift" gestart, een periode van verhoogde intensiteit, lichtinstroom die zorgt dat alles wat niet zuiver is naar de oppervlakte wordt gebracht om gezuiverd te worden. Alles wat niet in liefde staat, zal wankelen en dit zowel op individueel vlak alsook op economisch, financieel en politiek vlak. Met het Aquariustijdperk zijn we een nieuwe cyclus gestart, een nieuwe cyclus die ook wel het gouden tijdperk wordt genoemd. Maar om dit te bereiken moeten we gezamenlijk wakker worden, ons bevrijden uit de programmeringen en ons laten leiden door onze ziel, onze eigen Goddelijke kern.

Upledger therapie, de zachte aanraking die het craniosacraal systeem behandelt

Het is een complementaire therapie. De craniosacraal therapie (CST) is ook een hedendaagse therapie door haar totale benadering (tegelijkertijd psychisch én lichamelijk). Ze houdt rekening met het gehele wezen door het gebruik van specifieke en subtiele technieken in de sensitieve aanraking, gecombineerd met een niet directieve dialoog. Als het ware mindfulness via de aanraking. De craniosacraal therapie maakt er geen aanspraak op deze of gene therapie of behandeling te vervangen, integendeel! De craniosacraal therapie (CST) optimaliseert het goed functioneren van het centraal zenuwstelsel, ondersteunt zodoende elke andere behandeling of therapie door hen doeltreffender te maken, daardoor dikwijls zelfs te verkorten. Het  is om deze reden dat het frequent voorkomt dat goede resultaten kunnen bekomen worden daar waar de klassieke behandeling alleen vastliep. Natuurlijk is de CST omstreden, maar ze behaalt goede resultaten. Het is moeilijk resultaten te ontkennen, ook al word de CST twijfelachtig bevonden. 

Een harmonieus menselijk financieel systeem

Wist je dat 97% van het geld in omloop uit het niets gecreëerd wordt en dat dit uitsluitend op schulden gebaseerd is? De fundering voor een harmonieuze samenleving is een gezond uitwisselingssysteem. Een systeem dat Van, Voor en Door de burgers tot stand komt.

Een burgerinitiatief Met uitzicht op Welvaart en Welzijn voor ieder, via een coöperatief pro-life fairtrade systeem i.o. In meerdere landen actief en gedragen door vele duizenden mensen.

Bits, Bytes & Bewustzijn 

Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt de computertechnologie zich in een ongekende stroomversnelling. Dit zal ons mens-zijn en onze werkelijkheid radicaal en onherkenbaar veranderen in de komende 15 jaar. Wat zijn deze ontwikkelingen en waar nodigen deze ons toe uit?

 

Wholly Science 

Reguliere wetenschap en populaire spiritualiteit liggen tegenwoordig ver uit elkaar. Het allesomvattende paradigma van Wholly Science toont echter aan dat wetenschap en spiritualiteit eigenlijk bij elkaar horen. Als twee zijden van dezelfde medaille vullen ze elkaar aan. Gescheiden van elkaar bieden beide hooguit een halve waarheid. Door wetenschap en spiritualiteit te herenigen, faciliteert Wholly Science de ontdekking van de gehele waarheid.

Spiritualiteit zonder wetenschap vult de ontbrekende helft op met ingebeelde verzinsels, waardoor het ongegrond en willekeurig wordt. Wetenschap zonder spiritualiteit vult de ontbrekende helft op met geloof in toeval, waardoor het goddeloos en doelloos wordt.

 

Wholly Science is de helende hereniging van wetenschappelijke spiritualiteit en spirituele wetenschap. De grondlegger van Wholly Science is allround wetenschapper en spiritueel leraar Johan Oldenkamp, auteur van inmiddels 49 boeken. In zijn presentatie tijdens de Vlaamse Truth Convention op donderdag 18 april 2019 nabij Antwerpen (Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem) vertelt hij over de noodzaak van het paradigma van Wholly Science.

 

Complotdenken als sleutel tot het herwinnen van waarheid, vrijheid en gezondheid 

De wereld draait op alle vlak vierkant en in de verkeerde richting. Meer en meer wordt duidelijk dat dit wordt aangestuurd van achter de schermen door een beperkte groep ( ' de elite ' ), die nagenoeg alle macht en invloed heeft om hun New World Order te realiseren. Tenzij wij wakker worden, dit spel doorzien en in op-stand komen. Wie zijn ze, hoe zijn ze, wat is hun plan, hoe realiseren ze dit en vooral : hoe kunnen we dit met zekerheid zeggen en wat kunnen we ertegen doen.  Apocalyps betekent 'ont-hulling', dwz wat in het duister gebeurt moet nu aan het daglicht gebracht worden. Kortom : welkom op een introductie in het 'complot-denken'.